Ariston thermo group

Okiten cevi za vodu

 

 

Cevi za vodu od polietilena visoke gustine

Cevi za vodu proizvode se isključivo od originalnog PE visoke gustine PE80 i PE100. MRS-klasifikacija MRS = 8MPa odnosno MRS = 10MPa znači da će cevi i posle 50 godine trpeti isto naprezanje.

“PEŠTAN” koristi najbolje sirovine od renomiranih svetskih proizvođača. Kvalitet svojih proizvoda “PEŠTAN” ostvaruje preko svoje službe kvaliteta u svojoj savremenoj laboratoriji. Korišćeni materijali poseduju dokaz nezavisne evropske labaratorije za MRS Klasifikaciju.

Koeficijent sigurnosti ovih cevi je 1,25. Cevi u potpunosti odgovaraju SRPS-EN12201. Obeležavanje cevi odgovara Evropskim normama.

 


 

 

HDPE PE-100

 

 

 

 • Materijal je apsolutno netoksičan i potpuno inertan u kontaktu sa vodom.
 • Lake su za transport i rukovanje.
 • Lako se nastavljaju zavarivanjem ili spojnicama.
 • Životni vek im je preko 50 godina.
 • Nemaju uticaja na miris i ukus vode.
 • Ne hvata se kamenac i shodno tome ne dolazi do smanjivanja protoka tokom dugoročne upotrebe.
 • Vrlo su fleksibilne i izuzetno otporne na vibracije, na seizmičke udare i na pomeranje tla.
 • Veću fleksibilnost imaju cevi od PE-80.
 • Zbog svoje elastičnosti trasa cevovoda može da prati konfiguraciju terena, pa nema potrebe za mnogim fazonskim elementima.
 • Radijus savijanja je 20d.
 • Cevi su postojane na UV zrake i na temperature: -30˚C do +60˚C.
 • Imaju visoku otpornost na abraziju.
 • Vrlo su niski gubici pritiska jer je koeficijent trenja 10x manji nego kod čeličnih cevi.
 • Prelaz sa PE-80 na PE-100 trebalo bi izvesti električnim mufom

 

 

HDPE PE-80

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

  SDR27,6 (S-13,3) PN6 SDR13,6 (S-6,3) PN10 SDR11 (S-5) PN16
D (mm) Šifra s kg/m Šifra s kg/m Šifra s kg/m
16                  
20             11108501 2.0 0.12
25       11205102 1.9** 0.14 11208502 2.3 0.17
32       11205103 2.0 0.2 11208503 3.0 0.28
40       11205104 2.4 0.29 11208504 3.7 0.43
50 11201705 2,0* 0,31 11205105 3.0 0.45 11208505 4.6 0.67
63 11201706 2,3 0,46 11205106 3.8 0.72 11208506 5.8 1.06
75 11201707 2,7 0,63 11205107 4.5 1.02 11208507 6.8 1.47
90 11201708 3,3 0,93 11205108 5.4 1.46 11208508 8.2 2.14
110 11201709 4,0 1,36 11205109 6.6 2.18 11208509 10 3.17
125 11201710 4,6 1,78 11205110 7.4 2.78 11208510 11.4 4.11
140 11201711 5,1 2,21 11205111 8.3 3.49 11208511 12.7 5.12
160 11201712 5,8 2,86 11205112 9.5 4.55 11208512 14.6 6.73
180 11201713 6,6 3,66 11205113 10.7 5.76 11208513 16.4 8.5
200 11201714 7,3 4,5 11205114 11.9 7.11 11208514 18.2 10.49
225 11201715 8,2 5,68 11205115 13.4 9.01 11208515 20.5 13.27
250 11201716 9,1 7,01 11205116 14.8 11.05 11208516 22.7 16.33
280 11201717 10,2 8,78 11205117 16.6 13.88 11208517 25.4 20.47
315 11201718 11,4 11,03 11205118 18.7 17.57 11208518 28.6 25.9
355 11201719 12,9 14,02 11205119 21.1 22.36 11208519 32.2 32.88
400 11201720 14,5 17,78 11205120 23.7 28.27 11208520 36.3 41.75
450 11201721 16,3 22,61 11205121 26.7 35.81 11208521 40.9 52.87
500 11201722 18,1 27,75 11201722 29.7 44.25 11208522 45.4 65.24
560 11201723 20,3 34,82 11201723 33.2 55.43      
630 11201724 22,8 43,93 11201724 37.4 70.21      

*pr SRPS-EN12.201-2 SDR26 **DIN8074, DIN8075

 

Tehnički podaci i dimenzije:

  SDR22 (S-10,5) PN6 SDR13,6 (S-6,3) PN10 SDR9 (S-4) PN16
D (mm) Šifra s kg/m Šifra s kg/m Šifra s kg/m
16       11105100 1.8** 0.08 11108500 2.0 0.09
20 11101701 1.8** 0.1 11105101 1.9** 0.11 11108501 2.3 0.13
25 11101702 1.8** 0.13 11105102 2.0 0.15 11108502 3.0 0.21
32 11101703 1.9** 0.18 11105103 2.4 0.23 11108503 3.6 0.32
40 11101704 2.0* 0.24 11105104 3.0 0.36 11108504 4.5 0.56
50 11101705 2.3 0.35 11105105 3.7 0.54 11108505 5.6 0.78
63 11101706 2.9 0.56 11105106 4.7 0.87 11108506 7.1 1.25
75 11101707 3.4 0.77 11105107 5.6 1.23 11108507 8.4 1.76
90 11201708 4.1 1.17 11105108 6.7 1.76 11108508 10.1 2.54
110 11101709 5.0 1.66 11105109 8.1 2.61 11108509 12.3 3.77
125 11101710 5.7 2.15 11105110 9.2 3.36 11108510 14 4.86
140 11101711 6.4 2.71 11105111 10.3 4.21 11108511 15.7 6.11
160 11101712 7.3 3.53 11105112 11.8 5.29 11108512 17.9 7.95
180 11101713 8.2 4.46 11105113 13.3 6.74 11108513 20.1 10.1
200 11101714 9.1 5.49 11105114 14.7 8.3 11108514 22.4 12.4
225 11101715 10.2 6.92 11105115 16.6 10.6 11108515 25.2 15.6
250 11101716 11.4 8.57 11105116 18.4 13.4 11108516 27.9 19.4
280 11101717 12.7 10 11105117 20.6 16.7 11108517 31.3 25
315 11101718 14.3 13 11105118 23.2 21.2 11108518 35.2 30.8
355 11101719 16.1 17.2 11105119 26.1 26.9 11108519 39.7 39.1
400 11101720 18.2 21.9 11105120 29.4 34.1 11108520 44.7 49.6
450 11101721 20.5 27.7 11105121 33.1 43.2      
500 11101722 22.7 34 11101722 36.8 53.4      
560 11101723 25.5 42.8 11101723 41.2 66.9      
630 11101724 28.6 54 11101724 46.3 84.6      

*pr SRPS-EN12.201-2 SDR21 **DIN8074, DIN8075, UNI7611