Ariston thermo group

Korugovane cevi za vodovod i drenažu

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

 • Materijal: HDPE
 • Cevi se mogu ukopavati na dubini od min 0,8m do 8m maximalno.
 • Iznad 0,8m obavezna je zaštita cevi betoniranjem
 • Čvrstoća prstena SN=4KN/m2
 • Standardna dužina 6 i 12m, kotur 50m + 100m
 • Boja: standardno CRNA *po zahtevu kupca moguće su i druge boje
 • Cevi u potpunosti odgovaraju SRPS-EN13476.


Način spajanja je preko naglavka sa gumicom koja se ubacuje u treći kanal rebrastih cevi između rebara, a podmazani naglavak navlači se preko gumice na cev. Cevi se mogu skraćivati običnim nožem ili testerom, svi parčići cevi se mogu iskoristiti nastavljanjem.

HDPE cevi su lakše od PVC cevi za istu namenu, što omogućava lakše manipulisanje i ugradnju, imaju odličnu hemijsku otpornost prema agresivnim sredinama i okolnom zemljištu. Polaganje i korišćenje HDPE cevovoda je od -40˚C do +60˚C.
Glatka unutrašnja površina ima mali koeficijent trenja tako da cevi imaju dobre hidrauličke karakteristike. Imaju odličnu otpornost na abraziju, imaju odlične mehaničke i fizičke osobine.

Cevi su otporne na UV zrake, godinu dana mogu stajati na otvorenom preko toga ih treba zaštiti. Potrebno je voditi računa da se cevi prilikom transporta i postavljanja ne vuku preko oštrih ivica, oštri rubovi mogu oštetiti cev dok su na udarce
tupim predmetom vrlo otporne. Cevi su atestirane u Institutu za materijale Republike Srbije.

 

Karakteristike:

 • Materijal: HDPE
 • Standard: DIN 4262/1
 • Gustina: >0,945Kg/m3
 • Index točenja: MFI 190˚C/5Kg 0,35-1,3gr/10’
 • Modul elastičnosti: >800MPa
 • Koeficijent linearne toplotne ekspanzije: 0,17mm/m˚K
 • Koeficijent toplotne provodljivosti: na 23˚C ~ 0,36-0,5W/mk
 • Površinska električna otpornost: >1013Ω
 • Način spajanja je preko naglavka bez gumice
 •  Polaganje i korišćenje HDPE cevovoda je od -40˚C do +60˚C.
 • Čvrstoća prstena SN=4KN/m2 (EN ISO 9969)
 • Standardna boja je CRNA

 


 

 

Standardno pakovanje:

Ø110-Ø200 šipka 6 i 12m ili kotur 50 i 100m
Ø250-Ø315 šipka 6 i 12m

 

 

Dimenzije:

Spoljni prečnik (mm) Unutrašnji prečnik (mm)
Ø75 Ø140
Ø90 Ø200
Ø110 Ø250
Ø125 Ø300
Ø160 Ø400
Ø200 Ø500
Ø250 Ø600
Ø315 Ø800
 

 

Ugradnja cevi:

Cevi se moraju stručno ugrađivati poštujuči smernice za polagane cevovoda koje su date u standardu EN1610 i DIN4033, što znači da u zoni cevovoda od dna kanala do najmanje 30cm iznad temena cevi treba postići sledeće vrednosti sabijanja:

po PROCTORU

*sve vrednosti treba dokazati u toku rada

 • 97% gustine iskopanog zamljišta za nevezivna tla
 • 95% gustine nekopanog zemljišta za vezivna tla

 

 

Spajanje cevi sa naglavkom

 

 

 

Drenažne rebraste dvoslojne cevi

Potreba za vodom je osnovni životni zahtev. Ali nekontrolisan dotok vode često može dovesti do problema, zato efektivna drenaža igra vrlo važnu ulogu u poljoprivredi i izgradnji sportskih objekata, puteva i zgrada. Ako se ne postave odgovarajuće cevi u skladu sa zamljištem i prisutnom vodom, kada se naprimer izgrađuju zidani objekti, može se napraviti nepopravljiva šteta za kratko vreme. Zbog toga su drenažni sistemi neophodan aspekt u bilo kom poslu izgradnje posebno u poljoprivredi i izgradnji puteva i zgrada, gde imamo optimalnu zaštitu i tretman resursa zemljišnih voda.

Korugovane (rebraste) cevi se odlikuju svojom “sendvič” konstrukcijom. Profil spoljašnjeg zida rebrastih cevi daje visok stepen krutosti i visok stepen stabilnosti ovih cevi, dok unutrašnji glatki zid daje optimalni brzi protok vode. Unutrašnji i spoljni zid spojeni su homogeno. Prorezi za ulaz vode smešteni su simetrično po obimu cevi celom dužinom cevi. Prorezi su u kanalima korugovanih cevi zbog maksimalne zaštite od filterskog sloja koji je okružuje. To dopušta da voda dobije pristup u velikoj meri bez prepreke. Prorezi čine >50cm2/m površine za ulaz vode.

PEŠTAN proizvodi drenažne cevi od HDPE/HDPE i HDPE/LDPE sa glatkim unutrašnjim i rebrastim spoljnim zidom.

 

 

 

 

 

 

 

KD - KRUTE DRENAŽNE CEVI (POTPUNO PERFORIRANE)

Funkcija KD cevi je da obezbede optimalnu drenažu podstepena i anti-friz sloja. Ovo se primenjuje i tokom radova izgradnje i završetka gradilišta ulaskom u postojeće vode i transportom do glavnog mesta izlaženja. Spojnice su nepropusne za pesak. Nije potrebno montirati gumicu. Standardna su 6 proreza po celm obimu raspoređena na 60˚.

 

KDK - KRUTE DRENAŽNO-KANALIZACIONE CEVI (DELIMIČNO PERFORIRANE)

Delimično perforirane KDK krute drenažno-kanalizacione cevi su idealna kombinacija perforirane i sabirne cevi. Ako se to zahteva one moraju biti u stanju da skupljaju i transportuju bilo koju površinsku vodu koja se zadesi, na kratku i veliku udaljenost. Zbog transportovanja vode spojnice sunepropusne za vodu i pesak. Gumica se ubacuje u treći kanal rebraste cevi a naglavak se podmazan navlači preko podmazane gumice.

Cevi se moraju stručno ugrađivati poštujući smernice za polaganje cevovoda koje su date u EN1610 DIN4033.

 

FDK - FLEKSIBILNE DRENAŽNE CEVI (POTPUNO PERFORIRANE)

Ove cevi su vrlo lake, vrlo fleksibilne, otporne na UV zračenje, čvrste i ekonomične, lako se montiraju. Unutrašnja strana cevi je, zbog specijalnog procesa proizvodnje, glaka a spoljna rebrasta. Nastavljaju se spojnicom, koja je nepropusna za pesak. Temperatura primene je od -40˚C do +60˚C.
Izrađene su od materijala HDPE/LDPE. Prorezi čine >50cm2/m površine za ulaz vode. Prorezi su simetrično postavljeni u svaki kanal rebrastih cevi. Polažu se brže i kvalitetnije mašinskim putem.

Cevi se pri postavljanju mogu obložiti filterskim materijalom. Uloga filtera je da poveća propusnu moć i spreči brzo začepljenje cevi.
Moguć je izbor broja proreza za ulaz vode. Standardna boja je CRNA i ŽUTO-CRNA. Po zahtevu kupca moguće su i druge boje. Pakuju se i isporučuju u koturovima dužine 50m.